اختلال در سایت

سلام وقت شما بخییرداخل صفحه اصلی سایت پیغام هایی می بینم که نمیدونم چیه و چطوری حلش کنماسکرین شات در ضمیمه تیکت ارسال شد